Vallentuna Golfklubbs medlemssida

REGEL- OCH HCPKOMMITÉN

 

Kommittén skall verka för att om möjligt öka medlemmarnas kunskaper om golfens regler, etik, moral, spelare/markörs ansvar, handicapsystemet etc.


Kommittén skall även bevaka, fastställa uppdatering av hålens index och vara remissinstans vid framtagning av scorekort och banguide . Kommittén skall medverka till att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk och besluta om lokala regler och bestämmelser.


Ledamöter
Arne Söderberg  Ordförande
Yngve Johnsson

 

Nytt handicapsystem 1 mars 2020.

Med anledning av att det införs ett nytt handicapsystem den 1 mars 2020 kommer inte någon årlig handicaprevision att ske vid årsskiftet 2019 - 2020.


Det nya hcp-systemet kommer att gälla i hela världen - ett världshandicapsystem. Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa ronderna av de senaste 20. Max hcp blir 54,0. Tidigare spärr vid 36,0 har tagits bort, så höjning över 36,0 kommer nu att vara möjlig. Inga hcp-grupper längre. Oavsett hcp kan sällskapsronder registreras efter nio spelade hål och uppåt. Ingen förregistrering behövs om du vill spela en sällskapsrond som hcp-rond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.


För den som inte har 20 ronder registrerade i Min Golf vid övergången kommer handicapet att räknas ut som ett snitt baserat på färre ronder. Har du inga ronder registrerade kommer det nuvarande handicapet att gälla som världshandicap.


Fr o m i januari 2019 infördes nya regler för golfspel. 34 gamla regler blev 24 som var mer moderna och  snällare mot den vanliga golfarens slarvfel på banan och satte fokus på speltempo.


Ny banvärdering av banan genomfördes  april 2019, vilket inneburit nya slope-tabeller. 


Våra lokala golfregler som är godkända av Stockholms golfförbund är uppsatta på våra anslagstavlor.