Info om Orange Tee


Sen hösten 2022 finns oranga teekulor på banans alla hål!


Tanken med orange tee på Vallentuna GK är främst att erbjuda seniora damer (D70+) en möjlighet att spela en något kortare bana (på samma sätt som seniora herrar har möjlighet att flytta fram från gul till röd tee). Men även nybörjare och yngre juniorer kan tänkas spela från denna tee.

Generellt för orange tee gäller att hålen inte skall kortas för mycket och att deras ursprungliga karaktär skall bevaras (samma spellinjer och spelstrategi).


Den totala skillnaden från röd till orange bör/ska inte överstiga 400 meter på 18 hål.


För att finna lämpliga placeringar av orange tee har vi varit ute i flera omgångar på banan. Både tillsammans med några av klubbens seniora damer men också med andra erfarna golfare. Vi har även bollat placeringarna med våra Greenkeepers. Resultatet är de teeplaceringar ni ser på banan just nu.


Efter en prövotid, under vilken vi är tacksamma för inputs från främst äldre damer (D70+), kommer vi låta SGDF ta fram en Slope-tabell för banan så att orange tee blir godkänd för HCP-grundande ronder.

Säsongen 2022 får ses som ett test av orange tee. Faller testet väl ut så kommer kvaliteten på tees förbättras till nästa år.


Hör gärna av er med frågor eller synpunkter till Henrik Jarpner, Berndt Sparrwardt eller Neil.


Svinga lugnt

Henrik Jarpner