REGEL- OCH HCPKOMMITÉN


Om Kommittén: 

Kommittén skall verka för att öka medlemmarnas kunskaper om golfens regler, etik, moral, spelare/markörs ansvar, handicapsystemet etc.

 

Kommittén skall vara remissinstans vid framtagning av scorekort, banguide samt hålindexering. Kommittén skall medverka till att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk och besluta om lokala regler och bestämmelser.

 

Kommittén utför i undantagsfall individuell HCP-justering. Någon årlig revision av HCP genomförs inte efter Världshandicapets införande säsongen 2020.

 

Har du frågor, synpunkter, förslag eller sett något som verkar tokigt på banan så kontakta gärna kommitteen. Är du intresserad av att hjälpa till med regel- och HCP-arbetet är du också mer en välkommen att höra av dig.

 

Ledamöter

Henrik Jarpner, ordförande

070-7976813, regel_hcp@vallentunagolfklubb.se


Berndt Sparrwardt

070-7607705, berndt@sparrwardt.se


Mats Bjellsäter

073-4332100, mats@bjellsater.se


 

 

Information och Nyheter:

 

2024:

Lättnad vid "onormala banförhållanden " t.ex. Mark under arbete


Det pågår en hel del arbeten och underhåll på vår bana. Ibland hinns det inte med eller är inte praktiskt möjligt att markera de områden av MUA (Mark Under Arbete) som då uppstår. Men oavsett om MUA är markerad eller ej så kan ni ta lättnad enligt ”Regel 16, Onormala banförhållanden”. Lättnad enligt denna regel tillåts var som helst på banan utom när bollen är i pliktområde. I klartext innebär detta att ni kan droppa för ”onormala banförhållanden” som t.ex. grävarbeten utan plikt även i ruffen.Nedan finner ni ett utdrag ur reglerna men för fullständig information så följ länken:https://www.randa.org/sv-SE/rog/the-rules-of-golf/rule-16#16_1


2023:

Från och med 1 januari 2023 gäller nya Regler för golfspel. Den här uppdateringen är mindre omfattande än den som gjordes 2019, och de flesta av de ändringar som infördes då är kvar. Men sex viktiga regelnyheter kan vara bra att känna till:

 

✓ Förenkling av lättnad på flagglinjen

✓ Tillåtet att ersätta en skadad klubba

✓ Du behöver inte skriva din spelhandicap på scorekortet

✓ Nytt undantag om boll rubbats av naturkrafter

✓ Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll

✓ Paragolfare inkluderade i ordinarie regelboken

 

Mer information om årets regelnyheter finns på SGF:s hemsida: golf.se/regler

 

2022:

Nytt från säsongen 2022 är att PCC-beräkningen är återaktiverad.

PCC (Playing Conditions Calculation) är en beräkning som avgör om spelförhållandena på en viss bana en viss dag avvikit från de normala så mycket att de på ett betydande sätt påverkat spelarnas prestationer.

Exempel på sådana förhållanden är väderförhållanden, banförhållanden och banuppsättning.

  • Vid normala spelförhållanden blir PCC 0 (cirka 80–90 procent av dagarna).
  • Om banan beräknas ha spelats lättare än normalt (många spelare har presterat avsevärt bättre än sin exakta handicap) blir PCC -1.
  • Har banan spelats svårare än normalt (många spelare har presterat avsevärt sämre än sin exakta handicap) blir PCC +1, +2 eller +3

Den eventuella justeringen görs på ditt handicapresultat för ronden. Detta görs automatiskt vid dagens slut.

 

2020:   

Sedan mars 2020 gäller det nya världshandicapsystemet i Sverige. Ditt HCP baseras sedan dess på ett snitt av de åtta bästa ronderna av de senaste 20 registrerade ronderna. Max hcp är 54,0. Oavsett hcp kan sällskapsronder registreras efter nio spelade hål och uppåt. Ingen förregistrering behövs om du vill spela en sällskapsrond som hcp-rond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf. Registrera gärna alla spelade ronder, på så sätt får du ett mer rättvisande HCP.

 

För den som inte har 20 ronder registrerade i Min Golf räknas handicapet ut som ett snitt baserat på färre ronder.

 

Våra lokala golfregler som är godkända av Stockholms golfförbund är uppsatta på våra anslagstavlor.