Vallentuna GK är en ideell förening med en styrelse som förvaltar klubbens likvida medel och som har det yttersta ansvaret i den dagliga verksamheten. Då det finns en hel del aktiviteter på golfklubben behövs det också en hel del ideellt arbetande medlemmar vid sidan av styrelsen för att få klubben att gå runt. De kommittéer som finns visas nedan, klicka på respektive kommitté för att se nyheter och de aktiviteter som planeras på Vallentuna GK.


Våra kommittéer