FLAGGTÄVLINGEN 2023


Nu är den populära Flaggtävlingen genomförd och resultatet var ett av de bättre någonsin.


Årets resultat och pristagare av Flaggtävlingen:

7 av dessa var på 18:e green eller alldeles utanför

  1. Micel von Plenker-Tind o,63 m
  2. Barbro Wallius 5 m
  3. Lena Andersson 5,5 m
  4. Tina Svärd 10 m
  5. Harriet Hermansson 12 m
  6. Mats Bjällsäter 31 m
  7. Lena Collin Westman 39 m
  8. Johan Magnusson 141


Se även Golf.se för resulat i klubbtävlingar