KLUBBKOMMITTÉN


Kommitténs uppgift är trivselfrämjande aktiviteter på både kort och lång sikt.

Medlemmar och besökande som kommer till klubben ska uppleva en vacker och välskött anläggning och en välkomnande atmosfär. En viktig del i detta är de planteringar som finns på området runt klubbhuset. När vintern släppt sitt grepp och vårvärmen kommer börjar arbetet med vårstädning och ny- och omplanteringar. När växtligheten kommit igång gäller vattning, ansning och beskärning hela tiden fram till hösten då det är dags att ordna vinterförvaringen.

Klubbkommittén står för huvuddelen av dessa uppgifter men alla medlemmar får två möjligheter att medverka. En allmän städdag kommer att arrangeras en söndag i maj och ytterligare en dag städdag en söndag i oktober.


Kommittén arrangerar även två populära tävlingar som avslutas med gemensam middag på klubben. Nationalslaget går av stapeln på nationaldagen den 6:e juni och i slutet av augusti arrangeras tvåmannalagtävlingen Ämma som också avslutas med middag på klubben.


Ledamöter
Marianne Spegel Ordförande  klubb@vallentunagolfklubb.se
Birgit Broström
Margareta Eriksson
Greta Junestrand
Bengt Hörnsten

Arne Nordgren

Annika Wiklund

Anneli Ärneman