Vallentuna Golfklubbs medlemssida

JUNIORKOMMITTÉN


Juniorträning Vallentuna GK år 2020


Vallentuna GK’s juniorverksamhet är öppen för alla oavsett ålder och ambitionsnivå.

Vi spelar och tränar Golf för att det är kul och vi vill utvecklas. Träningen genomförs av PGA utbildade golftränare i samarbete med ideella ledare och föräldrar i Vallentuna GK. Träningen sker framför allt på onsdagskvällar. Vi delar delar in spelarna i grupper efter ålder men ambitionsnivå

och utveckling påverkar också gruppindelningen.

Länk till Anmälan


Gruppindelning
Juniorträning sker på onsdagskvällar i två eller tre grupper beroende på antal anmälningar.

Gruppindelning baseras på ålder, förmåga och önskemål.


Tider
Blir det 3 grupper så startar första gruppen 17.00, andra 18 och tredje 19.

Träningen är 55 minuter. Samling 15 minuter innan för uppvärming, närvarorapportering.

Blir det två grupper så startar första gruppen 17.30.


Ledare
Head Pro: Svante Adelin, PGA Professional
Fystränare: Per Nilsson, Sjukgymnast, massör och PT med erfarenhet av utövare på elitnivå i flera idrotter.


Kostnad och betalning
Kostnad: 2 200 kr
Betalning: Faktura skickas till förälder.
Önskas annan betalningsform kontakta Svante


Uppstart och informationsmöte
Tid: Onsdagen den 8 april 18.00-19.00
Plats: Vallentuna GK, klubbhuset


Kontaktuppgifter
Svante Adelin

Mail: coach@adelin.se

Telefon: 0702 193 492